/ 55 نظر / 75 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام اگرمسیئولین صداوسیماحقیقتامایل باشندمردم به رشدوتعالی برسندوجامعه ای متعادل داشته باشیم بایدازنخبگانی بهره ببرند که مورد درخواست مردم هستندومردم ازراهنماییهای آنان تاثیرمی پذیرندنه اینکه صداوسیما محل تبلیغ کارشناسان مختلف شود. مگرمردم چه گناهی کرده اندکه بایدچوب سرگرمی عده ای رابخورند.

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود اگر دلی بیازاری

هفت شماره میگیرم ایمان عشق صداقت ایثار وفاداری عدل محبت بوق ..... شماره مورد نظر در شبکه زندگی انسانها موجود نمیباشد لطفا مجدد شماره گیری نفرمایید

مؤمن واقعي هرگز نميگويد به خدا رسيده اين گفته بي خبران تكذيب كننده خداوند است به راحتي ظلم ميكنند و نافرماني خداوند !

هر كه منظور خود از غير خدا مي طلبد چون گداييست كه حاجت ز گدا مي طلبد

ز بيم و رنج نامردي دگر دردي نميبينم مزن لاف مروت كه من مردي نميبينم

سلام لحظه های خدایی راتجربه کرده ام اماروزخدایی رانه چون روزخدایی برای کسی است که مراقبت نفس دارددلش واحساسش تحت امراوست .آنقدرلحظه های خدایی راتجربه نموده که وآنقدرنزدیک به هم یادش رادرذهن نگه داشته که روزخدایی راتجربه نموده آنکه بارهاوبارهابرای خوشایندخدایش تمایلاتش راکنارزده وخشم وعصبانیت را دارزده اوخواهدتوانست روزخدایی را حس کند.آنهاکه به این گوهرنایاب دست پیداکرده اندماراهم راهنمایی کنند.

وحيد

هو المحبوب* ابراهيمم...

م

سلام.یک روز خواستم بدبودن روتجربه کتم وببینم آدمای بد چه احساسی دارن؟ازصبح که راه افتادم برم دانشگاه،اول ر که راننده تاکسی حواسش نبودکرایه اش روندادم،بعدبه دوست نگفتم ساعت کلاس عوض شده و اون از کلاس جاموند،دوستم ازم پول قرض خواست کتاب بخره بهش ندادم درحالی که پول داشتم ،توخیابون عمداچراغ قرمز رو،ردکردم وصدای راننده های بیچاره رو دراوردم،فکرمیکنید شب توخلوت خودم چه احساسی داشتم؟احساس میکردم لجنم ،ازاونم بدتر!بعداون تجربه بد ،خوشحال بودم که خداروهمیشه حس کرده و میکنم،وهمیشه سعیم این بوده روزام خدایی باشه.(الان مد شده همه اون تجربه بد من رو عمدا وهرروز انجام میدن تازه به خودشون مدال هم میدن!!!!!!!

عامري

خیییلی زیبا بود. خوش به حالتون که به این زیبایی می تونین بنویسین.