دکتر ابراهیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: خبر - ۱۳٩٥/٦/۸

مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه، تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر عملکرد اپراتورها را از نظر افزایش سرعت و کیفیت و نیز کاهش قیمت با توجه به استفاده از محتوای خاص داخلی دانست.

 
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :