اولویت های زندگی

سال نو ، حال نو مبارک . .

می شود با رعایت 5 اولویت بزرگ زندگی :

اول - سلامتی ( تن و روان) : با اهمیت دادن به خواب مناسب ، تغذیه سالم ورزش و ..

دوم – اخلاق : اخلاق > امنیت روانی > خوشبختی > آرامش

سوم- عزت : مقبولیت و جایگاه بلند ارزشی ، " ایستاده مردن به از زانو زده زیستن است "

چهارم – محبت : " عشق در آسمان عزت میدرخشد " ، "محبت بدون هیبت ، ذلت است "

پنجم – کمال : رشد در استعداد خود
" زندگی فرصتی است برای درخشیدن ، ولی هر کس در جایگاه خویش میدرخشد"

حال نگاهی به زندگی خود و دیگران بکنیم و ببینیم اولویت ها کدامند. خواهیم فهمید چرا حال ما بد یا خوب است.

انتخاب کنیم زندگی با قیمت یا به هر قیمت