سلام عزیزان..
در پی این هستم که با کمک شما مجموعه ای تدوین کنم بدین صورت که هربار واژه ای می گویم ، در وصف آن هرچه می دانید و می خواهید بگویید.. توصیف زیبا ،نکته علمی یا کاربردی ، شعر و نثر و ... هرچه مفید است.
از بهترین جملات شما در مجموعه استفاده خواهد شد.
مشتاق دیدن جملات شما هستم..

1- " خدا "

 

در وصف تو چه بگویم!
خدای بخشنده ، خالق روزی ده ، طبیب شفا بخش ، حامی ، امنیت بخش و ...
نه.. آنچه نوشتم ، چیزهایی است که خود می خواهم ، تو را نخواندم ، خواسته های خودرا خواندم
تو بیش از اینهایی ، پس آنچه نوشتم تو نیستی و آنچه هستی نوشتنی نیست ، ای برتر از خوب ،
در وصف تو فقط چنین می توان گفت : .........