ثبت نام کلاس در 4 موضوع :
1- تربیت موثر کودک (نوزاد تا 7سالگی)
2- تقویت روحیه (شیوه های مقابله با بحران و فشار روانی)
3- ارتباط موفق ،سالم وپویا (شیوه های تاثیر گذاری و ویروسهای ارتباطی و روشهای حل اختلاف)
4- روشهای کاربردی اعتماد به نفس.
مدت ثبت نام تا پایان مهرماه ( در صورت پر شدن کلاس برای دوره بعد رزرو می شود )
روز و ساعت کلاس بعد ثبت نام با اعضا هماهنگ می شود
تعداد اعضای کلاس 10 تا 20 نفر 
هر موضوع 4 جلسه 
شماره های تماس : 02144076204
02144964863
09332858715