خوشبخت آن نیست که بیشتر می داند

                                        بلکه کسی است که آنچه می داند بکار می بندد

 

کلاس روانشناسی ستاره ها(( چگونه می توان شخصیتی برتر شد، ویژگیهای انسانهای برتر و روش شکل گیری صفاتشان چیست))

 

تاریخ شروع کلاس:24/8/91

زمان: ساعت 6 عصر                   مهلت ثبت نام:تا تاریخ 91/8/20

محل تشکیل کلاس: مطب

برای گرفتن وقت مشاوره با شماره ی مطب تماس بگیرید:

44076204